slide

Na przełomie roku pierwszy wyremontowany Mi-24 dla klienta zagranicznego wykonał swój pierwszy lot i zrealizował cykl oblotów.

Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego projektu.